Сарадници

Име и презиме: Сандра Лазовић

Година рођења: 1979.

Академско звање: дипломирани спец.педагог

Предавач у Центру за породицу и младе „Породични буквар“

Сарадник од 2004. године,

Контакт тел: +381 64 670 53 56

имејл:  sandra.lazovic@porodicnibukvar.org

 

Име и презиме: Александра Франко

Година рођења: 1977.

Академско звање: дипломирани педагог

Предавач у Центру за породицу и младе „Породични буквар“

Број телефона: +381 64 220 07 33

имејл:  aleksandra.franko@porodicnibukvar.org

Мира Милошевић

Рођена сам 04.12.1954. године у Гацку, РС, у скромној традиционалној породици, где сам завршила основну школу и гимназију, а потом студије у Београду (ФОН и ВЕKШ).

По струци сам дипломирани кадровик и економиста.

Радно искуство стекла сам у привреди, у предузећу које је запошљавало више стотина радника свих профила.

Биле су то специфицне околности у којима сам сведочила континуираном урушавању здравих међуљудских односа и паду моралних вредности. Промени свести од човека са достојанством до снисходљивог и покорног слуге, а насупрот томе, до безобзирног господара и манипуланта. Истина и лаж заменише места, а све то поста заједнички именитељ за већину запослених. Мени необјашњиво и неприхватљиво.

Иако високо позиционирана, усрдно сам заговарала истину и правду, штитећи положај запослених у улози радничког представника у синдикалним и акционарским правима.

Kроз живот пролазих као по трњу, тражећи одговоре, зашто је све тако, трагајући за знањима као за леком. Све до 2001. године, када упознајем проф. Милицу Новковић, у чијем делу се нађох и добих одговоре на сва питања и дилеме.

Од тада па надаље следим и промовишем њено јединствено дело и знање, као Знање свих знања.