Започнимо Бит(ку) Љубави, себе ради, деце своје ради.

Време Љубави куца на врата. Остати у животу, бити у њему потпуно различит, нов, изворан, честит, чист, у свој својој природној лепоти, ускоро ће бити највеће богатство младих девојака. Не упадати у завист, мржњу, блуд, депресију, болести, отуђење од људи, од себе, биће квалитет који ће се тражити.

Започети битку Љубави, вратити се свом Извору, Љубави, а онда помоћи свом вољеном да скупа кренете на пут уцеловљења, најважнији је задатак, сваког човека, посебно девојака полуплишане свести. Прве су девојке и жене на потезу. Оне се морају одрећи плишаног васпитања у периоду заљубљености, у браку, у одгајању деце, на радном месту, у друштву, у политици. Морају се драговољно одрећи лоших узора које нуди виртуелни свет. Биће то духовне и физички природне лепотице, које ће мушкарци следити и волети.
Моћ жене 21. века лежи у изворној Љубави, Љубави ослобођеној ауторитарности. Бићете вољене, поштоване у кући, у породици, на радном месту, у политици, на улици.

                                                                  Време је да Љубав замирише светом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *